O društvu


Na izbornoj skupštini Društva za elemente strojeva i konstrukcije (DESK) održanoj 17. prosinca 1997. godine u biblioteci Zavoda za konstruiranje Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, jednoglasno je donesena odluka o promjeni imena društva u Hrvatsko društvo za elemente strojeva i konstruiranje (HDESK), te nužnosti pokretanja postupka za registraciju društva prema novom Zakonu o udrugama u Republici Hrvatskoj. (popis prisutnih osnivača)

Temeljem zaključaka te skupštine, 09. veljače 1998. godine odobren je upis Hrvatskog društva za elemente strojeva i konstruiranje (HDESK) sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 5, u Registar udruga Republike Hrvatske.

Cilj Društva je unapređenje i razvoj: elemenata strojeva, konstrukcija, konstruiranja i oblikovanja proizvoda. Djelatnost društva je društvena i znanstvena.

Društvena djelatnost:

 • okupljanje stručnih i znanstvenih radnika u Hrvatskoj, koji se neposredno ili posredno bave elementima strojeva, konstrukcijama, konstruiranjem i oblikovanjem proizvoda,
 • okupljanje stručnih i znanstvenih radnika u Hrvatskoj, koji se neposredno ili posredno bave elementima strojeva, konstrukcijama, konstruiranjem i oblikovanjem proizvoda,
 • povezivanje s domaćim proizvodnim, stručnim, znanstvenim, obrazovnim i društvenim organizacijama u cilju prenošenja iskustava i ispomaganja,
 • povezivanje sa svjetskim proizvodnim, stručnim, znanstvenim, obrazovnim i društvenim organizacijama i institucijama u cilju proučavanja i prenošenja najnovijih dostignuća iz područja elemenata strojeva, konstrukcija, konstruiranja i oblikovanja proizvoda, drugi poslovi i zadaci koji su vezani uz djelovanje Društva u skladu s odredbama ovog Statuta i Zakona.

Znanstvena djelatnost:

 • izdavanje znanstvenih i stručnih časopisa,
 • izdavanje znanstvene i stručne literature,
 • organiziranje znanstvenih i stručnih skupova,
 • predlaganje standarda i tehničkih propisa,
 • sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima,
 • iniciranje novatorstva i patenata te pružanje usluga u njihovom ostvarivanju,
 • pružanje stručnih usluga,
 • izrada znanstvenih i stručnih projekata i tehnologija za domaće i strano tržište,
 • održavanje stručnih seminara.

Članovi Društva na izbornoj skupštini održanoj u Cavtatu u svibnju 2002. godine: