Članstvo


Članstvo Društva su stručni i znanstveni radnici, i ostale osobe koje se neposredno ili posredno bave elementima strojeva, konstrukcijama, konstruiranjem i oblikovanjem proizvoda. Članom društva može pod jednakim uvjetima postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Predstavnika pravne osobe u društvu imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Strani državljanin i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba) može također postati članom Društva u skladu sa Zakonom.

Članovi Društva su stručni i znanstveni radnici, i ostale osobe koje se neposredno ili posredno bave elementima strojeva, konstrukcijama, konstruiranje i razvojem proizvoda.

Članom Društva može pod jednakim uvjetima postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Predstavnika pravne osobe u Društvu imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba) može također postati članom Društva u skladu sa Zakonom.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, te datumu prestanka članstva u Društvu.

Prava i dužnosti članova Društva određeni su Statutom.