Upravljanje društvom


Članovi upravljaju Društvom neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Društva.

Društvo ima sljedeća tijela:

  • Skupštinu,
  • Predsjednika Društva, i
  • Upravni odbor.

Sukladno zaključcima godišnje skupština HDESK-a održane 28. ožujka 2018. godine, izabrano je novo rukovodstvo i članovi upravnih tijela sa četverogodišnjim mandatom:

Predsjednik i član upravnog odbora Društva

prof. dr. sc. Dorian Marjanović
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Tajnik i član upravnog odbora Društva

prof. dr. sc. Dragan Žeželj
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Likvidator i član upravnog odbora Društva

prof. dr. sc. Željko Ivandić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu